Zofiówka

ZofiówkaZofiówka to nazwa gajówki wciśniętej między Ludwinowo a Michelin pod Włocławkiem. Zgodnie z niemieckimi mapami z okresu wojny istniało tutaj niewiele zabudowań, większość terenów dawnej osady zostało pochłonięte przez las.

Obok Zofiówki około 20 lat temu utworzono około 40-hektarowy rezerwat Dębice, w którym można zobaczyć ciekawe i dobrze zachowane fitocenozy leśne, łąkowe i zaroślowe – odrobina dzikiej, pierwotnej przyrody, które graniczą z dużym osiedlem Michelin.

Zasadniczo ten punkt oporu jest łącznikiem między punktem w Ludwinowie i silnie umocnioną Nową Wsią. Na północ od schronów w lesie można zobaczyć ślady umocnień ziemnych, w tym duże formacje ziemne na wzgórzach, których pierwotnego przeznaczenia nie potrafię jednak rozpoznać (duże schrony ziemne, pozycje strzeleckie lub magazyny).

Mapa Zofiówka 1941

Niemiecka mapa okolicy z 1941 roku
Mapa: OpenStreetMaps

Gajówka Zofiówka – miejsce, którego już nie ma

Zofiówka

Oczywiście schrony w tej okolicy nie powstały po to, by chronić gajówkę, ale było to dość istotne strategicznie miejsce w linii umocnień. Gdyby wróg przedarł się przez Rakutkówkę i próbował minąć umocnienia w Warząchewce i Ludwinowie właśnie tędy mógłby próbować przebić się w kierunku miasta.

Czytaj więcej...