Topólka - Toppeln

Topólka - ToppelnTopólka (niem.  Toppeln) - wieś położona nad Zgłowiączką między Lubrańcem a Jeziorem Głuszyńskim. Sama historia wsi Topólka nie jest zbyt bogata, pierwsze zapiski dotyczące Kolonii Topólka pochodzą z końca XIX wieku, wtedy zamieszkiwało ją tylko kilka osób.

Okolice Topólki należą jednak do jednych z najciekawszych historycznie na Kujawach, w pobliżu znajdują się liczne ślady osadnictwa ludzkiego nawet z czasów prehistorycznych. Rzeka Zgłowiączka od tysięcy lat przyciągała osadników, stąd pozostałości archeologiczne z różnych epok są dosłownie rozsypane po okolicach Topólki.

Trzeba także przyznać, że sama Topólka jak i sąsiednie wsie są bardzo malownicze, urozmaicony krajobraz, rozległa dolina Zgłowiączki oraz urocze jeziora sprawiają, że to bardzo ciekawe miejsce.

Pozycja obronna w Topólce i sąsiednich Rybinach znajdowała się w pewnym sensie na zapleczu głównej linii umocnień, która na wysokości Woli Sosnowej kierowała się ku Izbicy Kujawskiej i dalej na południe. Jednak Topólka była bardzo ważnym punktem zabezpieczającym tutejszą przeprawę przez Zgłowiączkę, co zapobiegało ewentualnemu oskrzydleniu Lubrańca od tej strony. Dalej naturalną barierą było Jezioro Głuszyńskie i dopiero za nim ciągnęła się druga linia umocnień (od Aleksandrowa Kujawskiego przez Radziejów dalej na południe w kierunku Sompolna). Schrony w Topólce tworzą linię na wzgórzach górujących nad doliną Zgłowiączki. Na zapleczu tej pozycji w Rybinach (ok. 2 km od Topólki w kierunku Orla) postawiono dwa „tobruki” chroniące drogę i miejsce ujścia Zgłowiączki z Jeziora Głuszyńskiego.

Mapa: OpenStreetMaps