Szczeblotowo

SzczeblotowoSzczeblotowo (dawniej Szczebiotowo) wzmiankowane było już w połowie XVI wieku, historia wsi nie jest jednak zbyt bogata a już na pewno nie jest dobrze udokumentowana. Szczeblotowo leży na północny wschód od Radziejowa, obecnie zamieszkuje je około 130 mieszkańców, głównie rolników.

Szczeblotowo ma dość regularną rzeźbę terenu, ale nawet niewielkie wzniesienie zostało przez niemieckich planistów wykorzystane do zbudowania silnego punktu oporu składającego się z kilkunastu Ringstandów 58c. Wszystkie schrony są obecnie na polach uprawnych, część z nich jest niemal w całości zasypana do tego stopnia, że na kilku leży gruba warstwa ziemi umożliwiająca wzrost roślin, dlatego ich odnalezienie poza sezonem zimowym jest praktycznie niemożliwe.

Wszystkie „tobruki” są bardzo blisko siebie, najbardziej oddalone od siebie schrony w linii prostej dzieli zaledwie 700 metrów. Byłoby to idealne miejsce do stworzenia czegoś na kształt skansenu lub ścieżki dydaktycznej, gdyby nie fakt, że wymagałoby to zgody kilku okolicznych rolników i wyłączenia z użytkowania sporego areału.

Mapa: OpenStreetMaps