Smólsk - Schmolsig

Smólsk

Smólsk (niem. Schmolsig) – jedna z najstarszych miejscowości w okolicach Włocławka, pierwsze wzmianki pisane pochodzą już z połowy XIII wieku. Majątek do II wojny światowej znajdował się w prywatnych rękach.

Smólsk od południa i zachodu opasany był linią kolei wąskotorowej łączącej Brześć Kuj. z Włocławkiem, do tej pory zachowały się nasypy i w znacznej mierze torowisko. Właśnie ta linia kolejowa wyznaczyła przebieg umocnień w Smólsku. Wszystkie tutejsze tobruki położone są wzdłuż torów.

W Smólsku warto zobaczyć odbudowany pałac z XIX wieku, niestety znajduje się w prywatnych rękach, więc jego zwiedzanie jest niemożliwe.

Mapa: OpenStreetMaps

„Ochroniarze” kolejki wąskotorowej

Smólsk

O sieci kolei wąskotorowej na Kujawach można by wiele pisać i wiele już napisano, więc wspomnę tylko, że ta rozbudowana sieć połączeń została przez okupantów niemieckich uwzględniona w planach budowanych umocnień. Doskonale widać to na przykładzie Smólska.

Czytaj więcej...