Winduga/Działy - Schalriege

WindugaWinduga to niewielka osada na prawym brzegu Wisły nieco na północ od Włocławka. Miejsce, gdzie postawione zostały schrony w czasie wojny znajdowało się na terenie wsi Działy (niem. Schalriege), która to wraz z kilkoma mniejszymi wioskami została włączona do Windugi kilkadziesiąt lat temu.

Pierwsza wzmianka o Windudze pochodzi z końca XVIII wieku, w dokumentach wizytacyjnych parafii Szpetal.

Pozycja obronna w Windudze składa się z 4 schronów R58c postawionych w niewielkiej odległości od siebie na wzgórzu przy drodze na Stary Witoszyn.

 

Mapa: OpenStreetMaps