DK91 - Kellen

Droga krajowa 91 - KellenPozycja przy DK91 w okolicy zwanej przez niemieckich okupantów Kellen jest niewielka. Trakt, którym dziś biegnie droga krajowa to jedna z najstarszych dróg w regionie łącząca Włocławek z Kowalem. Mniej więcej od tej drogi na zachód zaczyna się szeroki i płaski teren ciągnący się praktycznie po samą rzekę Zgłowiączkę, na którym nie ma większych cieków wodnych ani bagien. Tu też umocnienia Włocławka przyjmują formę liniową a nie jak dotychczas opartą na zwartych pozycjach obronnych.

Drogi strzegą w tym miejscu tylko dwa trzy schrony betonowe, za to las po obu stronach drogi usiany jest dobrze zachowanymi do dziś okopami i rowami przeciwczołgowymi.

Niedaleko schronów znajduje się miejsce pamięci upamiętniające masakrę Polaków w okolicznych lasach przeprowadzoną przez wojska niemieckie w czasie II wojny światowej.

Mapa: OpenStreetMaps

Strażnicy drogi

DK 91Droga łącząca Włocławek z Kowalem to jeden z najstarszych traktów na Kujawach. Biegnie równolegle z linią kolejową, co dodatkowo podnosi jej strategiczne walory. Co ciekawe pozycja obronna przy drodze nie jest zbyt rozbudowana – to zaledwie 3 schrony i transzeje.

Czytaj więcej...

I jeszcze jeden

I jeszcze jedenCzłowiek czasem myśli, że odwalił dobrą robotę i zrobił wszystko najlepiej jak to było możliwe. Wtedy pojawia się ktoś, kto o tym nie wie i robi to lepiej. Tak właśnie było w przypadku pozycji przy drodze krajowej nr 91.

Czytaj więcej...