Józefowo - Frohland

JózefowoJózefowo (niem. Frohland) – miejscowości o tej nazwie jest wiele, nawet w okolicach Włocławka. Omawiane Józefowo to niewielka wieś (zamieszkana przez około 200 osób) położona na południe od Modzerowa. W Józefowie zaczyna się wielki kompleks leśny (Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy).

Pozycja obronna w Józefowie jest tak naprawdę przedłużeniem pozycji z Modzerowa, schrony usytuowane są na jednym wzgórzu górującym nad rozległymi i płaskimi polami i łąkami. Po innych umocnieniach nie ma tutaj praktycznie śladu. Wyjątek stanowią jedynie ślady okopów i pozycji ziemnych w niewielkim lasku wokół schronów.

Mapa: OpenStreetMaps

Trzy schrony i pozostałości podobno po magazynach

Józefowo - FrohlandMiędzy silną pozycją obronną w Modzerowie i nieco mniejszą pozycją nad Jeziorem Radyszyn leży wieś Józefowo. Jest dokładnie w środku tej luki, a że ogień ze wspomnianych pozycji kryłby doskonale wroga próbującego tędy się przedostać niemieccy planiści kazali zbudować tu tylko trzy schrony. Za nimi podobno znajdowały się drewniano-ziemne magazyny, ale niestety nie mam możliwości zweryfikowania tej informacji.

Czytaj więcej...