Widoń - Wieden

Widoń - Piekielna GóraWidoń (niem. Wieden) – niewielka osada położona w lasach GWPK nad Jeziorem Widoń. Miejsce naznaczone krwią 230 osób, mieszkańców Włocławka, zamordowanych w okolicznych lasach przez hitlerowców – w Widoniu oraz przy drodze krajowej nr 91 znajdują się miejsca pamięci dotyczące tych tragicznych egzekucji.

Choć tego wyraźnie nie widać nad Widoniem góruje wysokie wzniesienie nazywane Piekielną Górą. Miejsce to z racji strategicznego położenia dokładnie w połowie odległości między Jeziorem Widoń a Jeziorem Wójtowskim Małym zostało wybrane przez okupantów do ulokowania tutaj silnego punktu oporu. Ze szczytu Piekielnej Góry rozciąga się widok na bardzo duży obszar (wykorzystano ten fakt budując tutaj wysoką wieżę obserwacyjną służącą do wykrywania ewentualnych pożarów).

Piekielna Góra oprócz betonowych schronów posiadała rozległą sieć umocnień ziemnych, których relikty są w tej okolicy bardzo dobrze widoczne. Idąc śladami okopów jesteśmy w stanie dojść do Jeziora Radyszyn oraz do drogi krajowej nr 91. To jedyne miejsce na mapie „twierdzy”, w którym poczyniono jakiekolwiek ukłon w stronę turystów. Część schronów jest dostępna także w środku, co więcej próbowano tutaj także zrekonstruować okopy.

Mapa: OpenStreetMaps

Piekielna Góra

Piekielna GóraMiędzy drogą krajową 91 a Modzerowem znajduje się duży kompleks leśny, który kryje w sobie wiele niespodzianek. Gdyby nie porastał tego terenu las moglibyśmy podziwiać chyba najbardziej na Kujawach urozmaicony krajobraz – liczne strome i wysokie wzgórza a między nimi nie mniej liczne jeziora i jeziorka oraz bagna i mokradła. Jednym z najwyższych i najbardziej znanych wzgórz na tym terenie jest miejsce zwane Piekielną Górą w okolicach Widonia. Znane i łatwo je odnaleźć, bo na jego szczycie wznosi się wysoka murowana wieża obserwacyjna Lasów Państwowych.

Czytaj więcej...